Thứ sáu, 22/10/2021 - 06:13|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS ĐỒNG VƯƠNG
 • Nguyễn Thị Soan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0968972366
  • Email:
   hoasoan.nguyen@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0984963047
  • Email:
   taituyetngoc@gmail.com
 • Phạm Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi đoàn
  • Điện thoại:
   0983444680
  • Email:
   thanhcongyt81bg@gmail.com
 • Hoàng Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH chi đoàn, Phó ban thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0976836192
  • Email:
   hoangtuyetmaimt@gmail.com
 • Nông Thị Thuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0915886328
  • Email:
   tnminhngoc5@gmail.com
 • Khúc Xuân Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên ban thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0988675007
  • Email:
   khucxuansonc2dongvuong@gmail.com
 • Nguyễn Minh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng nhà trường
  • Điện thoại:
   0972354816
  • Email:
   sonminh2908@gmail.com
 • Nguyễn Thành Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914969121
  • Email:
   nguyenthanhnam3390@gmail.com
 • Hoàng Văn Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ VP, Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0977728483
  • Email:
   hoangvanhiepc2dongvuong@gmail.com
 • Lương Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0348780405
  • Email:
   luongthanhhongc2dv@gmail.com
 • Hà Huy Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972834259
  • Email:
   hahuythang59@gmail.com
 • Doãn Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915886328
  • Email:
   tnminhngoc5@gmail.com