Friday, 22/10/2021 - 07:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS ĐỒNG VƯƠNG
 • Nông Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368865579
  • Email:
   luulanhtamtien@gmail.com
 • Nguyễn Thị Soan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0968972366
  • Email:
   hoasoan.nguyen@gmail.com
 • Hoàng Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH chi đoàn, Phó ban thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0976836192
  • Email:
   hoangtuyetmaimt@gmail.com
 • Nông Thị Thuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0915886328
  • Email:
   tnminhngoc5@gmail.com
 • Khúc Xuân Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên ban thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0988675007
  • Email:
   khucxuansonc2dongvuong@gmail.com
 • Nguyễn Minh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng nhà trường
  • Điện thoại:
   0972354816
  • Email:
   sonminh2908@gmail.com
 • Lương Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0348780405
  • Email:
   luongthanhhongc2dv@gmail.com
 • Doãn Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915886328
  • Email:
   tnminhngoc5@gmail.com
 • Triệu Anh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975744207
  • Email:
   trieuanhhung1970@gmail.com
 • Giáp Thị Tỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977093239
  • Email:
   giapthitinh85@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHXH, Ủy viên BCH công đoàn
  • Điện thoại:
   0972832086
  • Email:
   ngochuong78yt@gmail.com