Friday, 22/10/2021 - 07:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS ĐỒNG VƯƠNG
 • Nguyễn Thị Soan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0968972366
  • Email:
   hoasoan.nguyen@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0984963047
  • Email:
   taituyetngoc@gmail.com
 • Phạm Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi đoàn
  • Điện thoại:
   0983444680
  • Email:
   thanhcongyt81bg@gmail.com
 • Hoàng Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH chi đoàn, Phó ban thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0976836192
  • Email:
   hoangtuyetmaimt@gmail.com
 • Khúc Xuân Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên ban thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0988675007
  • Email:
   khucxuansonc2dongvuong@gmail.com
 • Triệu Văn Khuê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0974181436
  • Email:
   khue85ytbg@gmail.com
 • Hoàng Ngọc Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976345509
  • Email:
   nhapdiemthidv@gmail.com
 • Hoàng Văn Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ VP, Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0977728483
  • Email:
   hoangvanhiepc2dongvuong@gmail.com
 • Đặng Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978448207
  • Email:
   dtnhungmh@gmail.com
 • Thiệu Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984970733
  • Email:
   thieuthihanh1986@gmail.com
 • Nguyễn Văn Đăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế học đường, Bí thư chi đoàn
  • Điện thoại:
   0963702888
  • Email:
   rongnon.88bg@gmail.com
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội
  • Điện thoại:
   02403509324
  • Email:
   nguyenloan311@gmail.com