Thứ sáu, 22/10/2021 - 06:10|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS ĐỒNG VƯƠNG
 • Nguyễn Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0984963047
  • Email:
   taituyetngoc@gmail.com
 • Phạm Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi đoàn
  • Điện thoại:
   0983444680
  • Email:
   thanhcongyt81bg@gmail.com
 • Triệu Văn Khuê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0974181436
  • Email:
   khue85ytbg@gmail.com
 • Hoàng Ngọc Kiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976345509
  • Email:
   nhapdiemthidv@gmail.com
 • Nguyễn Thành Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914969121
  • Email:
   nguyenthanhnam3390@gmail.com
 • Đặng Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978448207
  • Email:
   dtnhungmh@gmail.com
 • Hà Huy Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972834259
  • Email:
   hahuythang59@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0397950660
  • Email:
   nguyenchung2478@gmail.com
 • Thiệu Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984970733
  • Email:
   thieuthihanh1986@gmail.com
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội
  • Điện thoại:
   02403509324
  • Email:
   nguyenloan311@gmail.com
 • Đặng Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0969373861
  • Email:
   dangthanhtunghhbg@gmail.com