Friday, 22/10/2021 - 07:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS ĐỒNG VƯƠNG
 • Hoàng Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH chi đoàn, Phó ban thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0976836192
  • Email:
   hoangtuyetmaimt@gmail.com
 • Nông Thị Thuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0915886328
  • Email:
   tnminhngoc5@gmail.com
 • Khúc Xuân Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên ban thanh tra nhân dân
  • Điện thoại:
   0988675007
  • Email:
   khucxuansonc2dongvuong@gmail.com