Friday, 22/10/2021 - 07:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS ĐỒNG VƯƠNG

         Ngày 03/10/2021, Trường THCS Đồng Vương công bố Quyết định số 70/QĐ-THCS về việc công bố công khai dự toán thu-chi các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2021-2022; kèm theo đó là Thông báo số 995/TB- PGDĐT và danh mục các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 của trường THCS Đồng Vương.

* Chi tiết Thông báo số 995/TB- PGDĐT và danh mục các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 của trường THCS Đồng Vương tải về tại đây

Ngày ban hành:
03/10/2021
Ngày hiệu lực:
03/10/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/01/2021
Ngày hiệu lực:
12/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực